O firmie

Spółka SPARTOO SAS

Uproszczona Spółka Akcyjna o kapitale 363 568,56 euro, z siedzibą: 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, wpisana do rejestru RCS w Grenoble pod numerem 489 895 821. Europejski numer VAT: FR26489895821W 2021 roku firma Spartoo uzyskuje indeks równości zawodowej kobiet i mężczyzn wynoszący 94/100

Kontakt

Tél : 04.76.09.59.29
Dyrektor publikacji: Pan Boris Saragaglia, mający uprawnienia osoby zarządzającej spółką SPARTOO SAS


Dział obsługi klienta

Tel: 223 07 20 47
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 - 17.00.

Adres

SPARTOO SAS
16 rue Henri Barbusse
38100 Grenoble, Francja


Hosting SPARTOO.COM:

Spółka Iguane Solutions
z siedzibą:
17, rue de Surène
75008 Paris
Tél. : +33(0)8.92.68.44.47

Elements graphiques

Fonts : Google Fonts, Font Awesome. Graphics : Drawkit.io